بعد از ثبت سايت در Uniplace

بعد از ٥ ثانيه كد مخصوص براى نصب كردن در سايت را دريافت خواهيد كرد.
بعد كد مخصوص را در سايت قرار دهيد. 
بعد از هشت ساعت صفحه هاى سايت وارد سيستم خواهند شد و پروسه پيدا كردن خريدار اغاز خواهد شد. 
بعد از ٢٤ ساعت سايت شما بررسى و تایید، و كسب درامد اغاز خواهد شد. 

چرا Uniplace?

سود اور است

تقاضاى بالا از لينك هاى سنگين تضمين كننده درامدى پايدار ميباشد. سايت خود را توسعه و ارتقاع دهيد، و افزايش درامد ماهيانه از طريق سايت را Uniplace براى شماانجام خواد داد. 

راحت است

Uniplace پارامتر هاى فروش را با توجه به سوداور تر بودن انها براى شما انتخاب خواهد كرد. تمامى كار هاى مربوط را انجام خواهد داد. 

ساده است

فروش لينك ها كاملا بصورت خودكار انجام داده ميشود. سايت خود را در سيستم اضافه كنيد و كد Uniplace را در ان قرار دهيد. Uniplace خريدارى با بهترين قيمت پيدا خواهد كرد و اينك هاى لازم را در سايت قرار خواهد داد. 

ثبت نام کردن
هم اكنون شروع به كسب درامد نماييد
ثبت نام فقط يك دقيقه وقت مى برد