برنامه های وابسته
عضویت

وبسایت خود را با یونی پلِیس به منبع درآمد تبدیل کنید

از جایگاه های خالی تبلیغات خود درآمد ماهانه کسب کنید.

همین امروز عضو شوید

درآمدزایی هوشمند.با فروش اتوماتیک بک لینک در فضا های خالی استفاده نشده، برای وبسایت خود درآمدزایی هوشمند ایجاد کنید.

آسان

.فرایند های زمانبری مثل جایگذاری لینک ، مانیتورینگ لینک ها و همچنین فرایند های مالی را بصورت اتوماتیک انجام می دهدuniplace

مطمئن

.پارامتر های فروش بک لینک را به نحوی تنظیم می نماید که که هیچ خطرامنیتی وب سایت شما را تهدید نکندUniplace .در هر صفحه فقط ۳ لینک قرار می دهدUniplace

سودآور

آکهی دهندگان به دنبال سایت های با کیفیت در هر زمینه ای هستند. وبسایت خود را راه اندازی نمایید و سپس Uniplace آن را برای شما درآمد زا خواهد کرد.

همین امروز عضو شوید

چقدر می توانید از وب سایتتون درآمد داشته باشید؟

تا ۳ لینک در هر صفحه

۱۷۵ تومان به ازای هر لینک

تعداد صفحات بیشتر، درآمد بیشتر

آسان ترین روش برای شروع

وبسایت خود را ثبت کنید و کد یونی پلِیس را در صفحات سایتتان قرار دهید

از صحیح بودن پروسه انجام شده مطمئن شوید.

175 تومان به اضای هر لینک دریافت کنید

به شبکه درحال رشد نمایش دهنده ها با گستره ۳۰۰،۰۰۰ نمایش دهنده در جهان متصل شوید

همین امروز عضو شوید